Bao bì Việt Hưng Quảng Ngãi áp dụng ISO trong sản xuất

Hệ thống quản lý chất lượng luôn là một giá trị vô cùng quan trọng đối với đơn vị chúng tôi, vận hành bộ máy tốt, duy trì thường xuyên và cải tiến liên tục là việc làm nhằm cung cấp những sản phẩm tốt nhất làm vừa lòng khách hàng.

Bao bì Việt Hưng đã và đang triển khai áp dụng các Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và 5S. Với những thử nghiệm khắc khe về hệ thống quản lý chất lượng chúng tôi hy vọng sản phẩm do đơn vị chúng tôi sản xuất sẽ làm hài lòng  khách hàng khó tính nhất.

Quality management system is always important. A good operation, regular maintenance and continuous improvement is the job to provide the best products. Viet Hung company has been implementing the Quality Management Systems ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 and 5S. With the rigorous testing of the quality management system, we hope that the products produced by our company will satisfy the most demanding customers.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *